Boendeinformation

Andrahandsuthyrning
Balkong
Brandsäkerhet
Bredband
Disk-/Tvättmaskin
El
Energi och miljö
Förrådsutrymmen
Grovsopor
Hemförsäkringar
Hyresinbetalning
Inflyttning
Jourtjänst
Källsorterning
Lägenhetsbyte
Parabol och antenn
Persinenner
Renoveringar
Service/felanmälan
Skadedjur och ohyra

 

Skötesel av bostad
Störningar
Telefon
Trappuppgångar
Trivselregler
TV
Tvättstuga/trorkrum
Uppsägning/avflyttning
Vatten 
Väggkrokar
Värme

 

 

Andrahandsuthyrning

Du kan få hyra ut i andra hand om du ska studera, arbeta på annan ort eller prova på samboboende. Andrahanduthyrning skall godkännas av hyresvärden. Blankett för att ansöka om att hyra ut i andra hand hittar du här. Observera att handläggningstiden är cirka en månad.

Till toppen

Balkong

Njut av din balkong, men ta även hänsyn till övriga boende. Blomlådor ska hänga på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Det är inte tillåtet att grilla eller elda på balkongen. Kasta inte ner fimpar och skräp från balkongen.

Till toppen

Brandsäkerhet

I ditt hem

För din säkerhet är en brandvarnare monterad i din lägenhet, men det är ditt ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar i lägenheten när du flyttar ut. Om det av någon anledning inte finns någon brandvarnare i lägenheten, kontakta vårt servicekontor. Ytterligare information om brandsäkerhet i din lägenhet hittar du här samt i trapphusets entré

Allmänna utrymmen

Trapphuset och trappuppgångarna är utrymningsvägar vid en brand och får inte blockeras av cyklar, barnvagnar, dörrmattor, grovsopor med mera. Om en olycka är framme måste räddningstjänsten fort och obehindrat ta sig fram i trapphusen.  Brandfarliga ämnen får inte finnas  i förrådsutrymmen. Inga föremål får ställas i källar- eller vindsgångar. Rökning är inte tillåten i samtliga allmänna utrymmen. Ytterligare information om brandsäkerhet hittar du här samt i trapphusets entré.

Till toppen

Bredband

Du kan beställa bredband genom din Kabel-TV leverantör eller annan valfri bredbandsleverantör. Vissa fastigheter är anslutna till Telias fibernät.

Till toppen

Disk- och tvättmaskin

I vissa lägenheter är det möjligt att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan du beslutar om installation. Du ansvarar själv för att installationen utförs fackmannamässigt och är därmed ansvarig om skador skulle uppstå på grund av felmontering.

Till toppen

El

Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.

Till toppen

Energi och miljö

Här är några tips på hur du kan hushålla med energi i din lägenhet:

 • Meddela om kran eller WC-stolar läcker eller står och droppar
 • Duscha istället för att bada
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor
 • Låt frånluftsventilerna vara öppna och rengör ventiler och filter regelbundet
 • Stäng av TV:n med strömbrytaren

Till toppen

Förrådsutrymmen

Tänk på att inte förvara stödbegärlig eller ömtålig egendom i ditt källar- eller vindsförråd. Skydda dig själv och dina grannar för brand. Miljö- och brandfarliga ämnen får inte finnas i förrådsutrymmena. Det kan förekomma fukt i källarförråd. Förvara därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.

Till toppen

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för både dig själv och ditt hem. Den skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, översvämning, brand eller om något inträffar där du blir skadeståndsskyldig. Hyresvärdens fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.

Till toppen

Grovsopor

Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor, såsom kasserade möbler, elektriska apparater, etc. Grovsopor kan lämnas på närmaste återvinningscentral.

Till toppen

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Exempel: hyran för februari månad ska vara betald senast den sista vardagen i januari månad. Stadsbostäder skickar ut hyresavierna kvartalsvis, en hyresavi för varje månad.

Betalas inte hyran i tid skickar vi påminnelse och därefter inkassokrav. Det tillkommer även kravavgifter. Om du inte betalar inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Du riskerar därmed att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt. Vi rekommenderar att du kontaktar oss omgående om du av någon anledning skulle ha problem att betala hyran i tid.

Till toppen

Inflyttning

Vi på Stadsbostäder hälsar dig välkommen och hoppas att du kommer att trivas i din nya bostad. Du har tillträde till lägenheten kl. 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om denna dag är en lördag, söndag eller annan helgdag har du tillgång till lägenheten kl. 12:00 nästkommande vardag.

Om du har kommit överens med en hyresgäst att flytta in innan tillträdesdagen, informera alltid vårt förvaltningskontor.

Kom ihåg:

 • att anmäla nytt elabonnemang. (annars riskerar du stå utan el när du flyttar in i lägenheten)
 • att teckna hemförsäkring
 • att begära flyttning av telefon
 • att göra adressändring. (detta kan du göra via Internet på www.adressandring.se)

Lägenheten är besiktigad med den avflyttade hyresgästen innan du flyttar in i din lägenhet. Du är välkommen att kontakta förvaltningskontoret om du har några frågor gällande besiktningen.

Till toppen

Jourtjänst

Vid akuta fall utanför förvaltnings- och servicekontorets öppettider, kontakta Örestads Industribevakning på 040-931270. Kontakta inte jourtjänst om åtgärden kan vänta. Skador som snabbt förvärras, t ex vattenläckage och liknande, ska naturligtvis åtgärdas omgående.

Till toppen

Källsortering

De flesta fastigheter har källsortering för papper, glas, plast, kartong och batterier. Följd de anvisningar som finns anslagna i fastigheten. Ställ inte grovsopor i källsorteringsrummet. Om dessa står i vägen för tunnorna töms inte soporna. Finns det inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttja istället de allmänna miljöstationerna. Det är boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor.

Till toppen

Lägenhetsbyte

Ansökan om lägenhetsbyte hittar du här. Handläggning av lägenhetsbyte sker i samråd med övriga inblandade hyresvärdar och tar normalt cirka 6-8 veckor.

Till toppen

Paraboler och antenn

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller fönster. Parabol eller antenn får inte placeras så att det finns risk att de kan falla ned från balkongen.

Till toppen

Persienner

Persienner och annan utrustning som inte tillhör standard i lägenheten är hyresgästens egendom. Underhållet och eventuella reparationer av sådan utrustning är hyresgästens eget ansvar.

Till toppen

Renoveringar

Om du har frågor gällande renoveringar i din lägenhet är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret. Vi utför oftast en besiktning för att avgöra renoveringsbehovet.

Du har som hyresgäst själv rätt att utföra ytskiktsrenoveringar om detta görs fackmannamässigt. Färgerna ska vara mycket ljusa och neutrala.  Kontakta vårt förvaltningskontor innan du börjar.

Till toppen

Serviceanmälan/felanmälan

Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet eller fastighet ringer du vårt servicekontor. Kontaktuppgifter och telefontider till vårt servicekontor finner du här. Du kan även göra en serviceanmälan via webben här. Vid akuta fel utanför arbetstid vänder du dig till Örestads Industribevakning på 040-931270.

Om du har övriga frågor är du alltid välkommen att kontakta förvaltningskontoret.

Till toppen

Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet, kontakta Anticimex på 040-94 63 00.

Till toppen

Skötsel av bostaden

Du ansvarar för din lägenhet den dag du flyttar in till dagen du flyttar ut. Var aktsam om din lägenhet och fastighetens övriga utrymmen under boendetiden.

 • Var aktsam med lägenhetens golv och använd inte starka rengöringsmedel. Dammsug i första hand och torka vid behov av golven med en lätt fuktad trasa och eventuellt milt rengöringsmedel. Ett effektivt sätt att skona golven är att placera en avtorkningsmatta innanför dörren och inte gå rakt in i lägenheten med inomhusskor.
 • Tapeter med en yta av plast tål försiktig rengöring med fuktad trasa. Tapeter av annat material bör endast dammtorkas.
 • Torka av ventilationsanläggningen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.
 • Håll kökets fläkt, filter och ventiler rena. Fettbeläggningar på dessa ökar brandrisken.
 • Torka bort fettfläckar och smuts från spishällen och ugnen efter användning. Städa bakom spisen ibland.
 • Rengör avloppet med jämna mellanrum för att undvika stopp. Tänk också på att inte spola ner något som kan orsaka stopp i avloppet.

Vi besiktigar lägenheten vid avflyttning. Vid onormalt slitage i din lägenhet kan du bli ersättningsskyldig.

Till toppen

Störningar

Att bo i ett flerfamiljehus innebär att det är viktigt att man respekterar sina grannar och visar hänsyn. Det går att förebygga mycket genom att kommunicera med sina grannar. Meddela grannarna om du ska ha fest och spika och borra inte sent på kvällarna. Det är ditt ansvar att inte dina gäster stör andra, oavsett om de befinner sig i lägenheten eller fastighetens allmänna utrymmen.

Upplever du grannar som störande, ta i första hand direktkontakt med den störande grannen. Kanske ni kan diskutera er fram till en lösning som passar alla parter. Om grannen ändå inte upphör, ta kontakt med vårt förvaltningskontor på 040-12 64 00.

Till toppen

Telefon

Vi tillhandahåller ett telefonjack. Hyresgäster får själv stå för ytterligare telefonjack.

Till toppen

Trappuppgångar

Trapphuset och trappuppgångar är viktiga utrymningsvägar. Det är därför av yttersta vikt att de inte blockeras av cyklar, barnvagnar, etc. Om en olycka är framme måste räddningstjänsten fort och obehindrat ta sig fram i trapphusen. Det ska även vara lätt för städpersonal, tidningsbud och brevbärare att ta sig fram. Dörrmattor får inte läggas i trapphuset.

Till toppen

Trivselregler

Se här för en sammanfattning av de allmänna trivselreglerna.

Till toppen

TV

Din fastighet är ansluten till en Kabel-TV leverantör och deras grundutbud. Om du vill ha ytterligare kanaler eller mer information om utbud och priser, kontakta Kabel-TV leverantören. Fastigheterna är anslutna till ComHem eller CanalDigital. Det finns information i trapphuset vilken leverantör som är installerad i din fastighet.

Till toppen

Tvättstuga/torkrum

Tvättstugan är det gemensamma utrymme som troligen används mest i hela fastigheten. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i rätt tid. Det är de boende som gemensamt ansvarar för städning och rengöring av tvättutrymmena. Det finns städanvisningar anslagna i varje tvättstuga. Lämna tvättstugan och torkrummet i det skick du själv skulle vilja finna dem.

Till toppen

Uppsägning och avflyttning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 november, ska lägenheten sägas upp senast den sista juli. Ange alltid telefonnummer och din nya adress där vi enklast kan nå dig.

Du är skyldig att visa lägenheten för nya intressenter samt hålla lägenheten tillgänglig för besiktning. Om du av någon anledning inte är tillgänglig under uppsägningstiden måste du se till att någon annan kan visa lägenheten.

Kontakta vårt förvaltningskontor i god tid för att boka en avflyttningsbesiktning. Lägenheten besiktigas vanligtvis när den är tom och städad. Innan du flyttar ut ska lägenheten och de förrådsutrymmen som hör till lägenheten städas ordentligt. Läs gärna vår checklista för flyttstädning här. Om lägenheten inte är ordentligt städad kan du debiteras för städkostnaden. Grovsopor, kasserade möbler, etc. får inte placeras i fastighetens utrymmen.  Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor. Hål i väggar ska återställas på ett fackmannamässigt sätt.

Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till förvaltningskontoret på Västra Kanalgatan 1, Malmö, senast kl. 12 på avflyttningsdagen. Om hyresavtalet slutar att gälla på en helgdag ska nycklarna lämnas senast kl. 12:00 påföljande vardag.

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang!

Till toppen

Vatten

Vatten ingår i hyran. Vi uppskattar om ni hushåller med vattnet i möjligast mån. Kontakta vårt servicekontor om kranar eller WC-stolar läcker eller står och droppar. Undvik att diska under rinnande vatten.

Till toppen

Väggkrokar

Väggarna i lägenheten kan vara av olika material. I butiker finns olika typer av väggkrokar och skruvar speciellt anpassade till olika väggmaterial. Du får inte själv göra hål i kakelplattor, då kaklet lätt kan spricka och fukt komma in bakom kaklet. Använd självhäftande krokar eller be en fackman om hjälp.

Till toppen

Värme

Vi levererar värme till lägenheten. Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatisk av utomhustemperaturen. Värmen i elementen kan därför skifta beroende på hur kallt och varmt det är utomhus. I de fastigheter med radiatorventiler blir elementen nedkylda då temperaturen i rummet når rätt nivå. Temperaturen ska hålla lägst 20 grader enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Ligger temperaturen under 20 grader kan det bero på flera olika orsaker:

 • Luft i elementet
 • Temperaturen har slagit om snabbt och värmesystemet har inte hunnit ställa om
 • Ventilen i termostaten har fastnat i ett stängt läge
 • Gardiner eller möbler står framför elementet vilket gör att värmen inte sprids i rummet.
 • Centralt fel på värmesystemet

Om du upplever att det är kallt i din lägenhet är du välkommen att kontakta vårt servicekontor.

Till toppen

© 2011 Stadsbostäder | Skapad och designad av