Vanliga frågor

Här hittar du som bor hos oss svar på vanligt förekommande frågor.

Var hittar jag mitt lägenhetsnummer för folkbokföringen som ska rapporteras till skatteverket?

Du hittar de fyra sifforna i högra hörnet på din hyresavi. Detta nummer används av folkbokföringen och ska anmälas till Skatteverket. Det är inte detsamma som ditt lägenhetnummer som hör till ditt kontrakt. I kommunikationen med oss är det lägenhetsnumret på ditt kontrakt som gäller.

Var vänder jag mig om jag har frågor om målning och andra renoveringar?

Om du har frågor gällande renoveringar i din lägenhet är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret. Vi utför oftast en besiktning för att avgöra renoveringsbehovet.

Får jag själv måla och renovera i min hyresrätt?

Du har som hyresgäst själv rätt att utföra ytskiktsrenoveringar om detta görs fackmannamässigt och färgerna är ljusa och neutrala. I annat fall kan du bli ansvarig för återställan. Kontakta vårt förvaltningskontor innan du börjar.

Vart vänder jag mig för att göra en felanmälan?

Kontakta vår servicekontor på 040-267305. Information om telefontider och hur du gör en felamälan hittar du här.

Vad gör jag med grovsopor som t ex gamla möbler?

Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor, såsom kasserade möbler, elektriska apparater, etc. Grovsopor kan lämnas på närmaste återvinningscentral.

Hur gör jag om jag vill hyra ut i andra hand?

Du kan få hyra ut i andra hand om du ska studera, arbeta på annan ort eller prova på samboboende. Uthyrning i andra hand skall godkännas av hyresvärden. Blankett för att ansöka om att hyra ut i andra hand hittar du här. Observera att handläggningstiden är cirka en månad.

Hur gör jag om jag vill byta min lägenhet?

Ansökan om lägenhetsbyte hittar du här. Handläggning av lägenhetsbyte sker i samråd med övriga inblandade hyresvärdar och tar normalt cirka 6-8 veckor.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Betalas inte hyran i tid skickar vi påminnelse och därefter inkassokrav. Det tillkommer även kravavgifter. Om du inte betalar inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Du riskerar därmed att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt.

Vad vänder jag mig för akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid?

Vid akuta fall utanför förvaltnings- och servicekontorets öppettider, kontakta Örestads Industribevakning på 040-931270. Kontakta inte jourtjänst om åtgärden kan vänta. Skador som snabbt förvärras, t ex vattenläckage och liknande, ska naturligtvis åtgärdas omgående.

Vart vänder jag mig om jag har skadedjur i min lägenhet?

Kontakta Anticimex på 040-94 63 00.

Vad gör jag om grannen spelar hög musik eller stör på annat sätt?

Upplever du grannar som störande, ta i första hand direktkontakt med den störande grannen. Kanske ni kan diskutera er fram till en lösning som passar alla parter. Om grannen ändå inte upphör, ta kontakt med vårt förvaltningskontor på 040-12 64 00.
© 2011 Stadsbostäder | Skapad och designad av