Total förvaltning


Stadsbostäder erbjuder dig som privat fastighetsägare, bolag eller bostadsrättsförening en totalförvaltning av fastigheten. Det innebär att vi kan ta hand om alla delar som rör fastighetens ekonomi, administration, teknik och skötsel. Vi kan naturligtvis även åta oss delar av förvaltningen skräddarsydd efter era behov.

Vi har lång erfarenhet av förvaltning av olika typer av fastigheter, såväl nybyggda som från sekelskiftet.

Som fastighetsägare får du en långsiktig partner som ser till din fastighets helhet. Vi bedriver professionell förvaltning i nära dialog med dig för att säkerställa långsiktig lönsamhet, värdestegring och nöjda boende.

Förvaltning och skötsel görs till största delen av egen personal. Vi har idag totalt ett 30-tal engagerade och yrkeskunniga förvaltare, ekonomer, fastighetsskötare, lokalvårdare, målare, snickare och rörläggare. Utöver detta har vi väl etablerade samarbeten med banker, försäkringsbolag, byggbolag, arkitekter, hantverkare och andra parter inom fastighetsbranschen.

Kontakta gärna Peter Söderlin på 040-12 64 00 eller peter.soderlin@stadsbostad.se om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med förvaltning.

© 2011 Stadsbostäder | Skapad och designad av